KroonikaNaisteklubi Kolmapäev, esimene Vastse-Kuuste vallas loodud mittetulundusühing on asutatud 12.04.1995, ametlikult registreeritud 12.04.1999. Naisteklubis on praegu 25 tegevliiget, neist 10 asutajaliiget. Klubi tegevust juhib viieliikmeline juhatus.
Lühidalt klubi senisest tegevusest:
 1997 algatasime kodukoha heakorrastamise kampaania (kevadised heakorratalgud – toimuvad siiani, konkurss „Kaunis kodu” 1997-2002).
* Korraldanud Vastse-Kuuste valla kevadlaata 21 korda (eesmärgiks stimuleerida kohalikku majanduslikku aktiivsust ja tööhõivet, aktiveerida kogukonda). Laat on kujunenud valla suurimaks sündmuseks.
*Korraldanud Vastse-Kuuste talupäeva 11 korda (eesmärgiks maaelu ja –tööde ning omakultuuriga seotud traditsioonide tutvustamine ja väärtustamine).
*Naisteklubi algatusel on Vastse-Kuuste alevikku ehitatud turupaviljon  ja tegutseb turg, turuplatsile on talupäeva projekti raames tehtud ja paigaldatud puuskulptuur „Turueit“. 


*Korraldanud Vastse-Kuuste Jõulumaad lastele 7 korda, seejärel andsime teatepulga edasi Põlva talurahvamuuseumile.
*Korraldanud 20 aastat kogukonnaliikmetele tasuta koolitusprogramme ca 400 tunni ulatuses (loetelu järgneb).
*Kodanikukoolitusprogrammid (toetanud Kohaliku Omaalgatuse Programm):
** „Ettevõtlik ja aktiivne naine – abi toimetulekuks ja eneseteostuseks külas” (40 akad tundi),
** „Eri kultuuride tavad ja kombed meie ühiskonnas” (20 akad tundi),
 ** „Maanaine kui kodanik muutuvas ühiskonnas” (24 akad tundi),
 ** „Maanaise enesehinnang, selle kujundamine tööturul püsimajäämiseks” (14 akad tundi).
*Loovuskoolitusprogrammi „Loovus vormub tegudeks”:
** ruumikujunduse moodul (24 akad tundi);
** lapitöö moodul (24 akad tundi, koostööpartner Soome lapitööselts Akaan Tilkkuakat, sisaldas õpitubasid koos partneriga ja nende lapitööde näitust Vastse-Kuustes, lõppes meie klubi käsitöönäitusega);
** aiakujunduse moodul (48 akad tundi, lõppes oma koduaia kujunduse projekti koostamisega);
** aia rajamise ja hooldamise moodul (36 akad tundi, koostööpartner Maarja küla, lõppes praktilise tööna haljasala rajamisega Maarja külas).
*Eneseabikoolituse moodulid:
**“Tee iseendani ja enese muutmiseni” (24 akad tundi);
**”Ettevõtlikkus on hoiak” (16 akad tundi).
*Suvekoolitus “Kolmapäeva suvekool” (tutvumine Eesti erinevate piirkondade omaalgatusliku tegevusega).
*Motivatsiooni- ja meeskonnatöö päev Vastse-Kuuste valla MTÜ-dele
* Teadmised ja kogemused tugevusteks (meeskonnatöö- ja motivatsioonikoolituse programm)
* Kogemusõpe alternatiivsetest tarbetaimedest ja nende kasvatamisest


           Kuulumine organisatsioonidesse:
*Põlvamaa Partnerluskogu liige aastast 2006
*Tartu Maanaiste Liidu liige aastast 2003

           Tunnustus:
** 2010 Põlvamaa ja vabariigi koolitussõbralikuma organisatsiooni nimetus.

Comments

Popular posts from this blog

Uudised